"ဘယ္သူမျပဳ မိမိမူ"
============

ဘာကိစၥေတြ ဘယ္လိုပဲျဖစ္လာျဖစ္လာ ေကာင္းရင္ ကိုယ္ေကာင္းလို႕၊ မေကာင္းရင္ မေကာင္းလို႕ဆိုျပီး ေျပာတတ္ဆိုတတ္တာဟာ လူ႕သဘာဝပါ။

ဒါေပမယ့္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာေတြရလာရင္ ေက်းဇူးတင္ထိုက္သူကို ေက်းဇူးမတင္တာထက္ အျပစ္ျဖစ္လာရင္ သူမ်ားကိုလႊဲခ်တာမ်ိဳးကေတာ့ မလုပ္သင့္၊ မျဖစ္သင့္တဲ့အရာ ဆိုတာသိရမယ္။
မိမိတို႔ရဲ႕ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ ျဖစ္ပ်က္ေတြ႕ၾကဳံခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားပါ ပညာရွိနည္းနဲ႔သုံးသပ္ၾကည့္ပါ။

မိမိကိုယ္တိုင္ၾကံဳေတြေနရတဲ့အရာ အဆိုး၊ အေကာင္း အားလံုးဟာ မည္သူ႕ဆီ၌ တာဝန္အရွိဆုံးလဲ?

မိမိသာလွ်င္ ပထမတာဝန္အရွိဆုံးပါ။ မိမိစိတ္ဆႏၵမပါဘဲ အတင္းအဓမၼေစခိုင္းခ်က္ေၾကာင့္ ျပဳလုပ္ရေသာကိစၥေတြမွလြဲ၍ တျခားကိစၥမ်ားတြင္ မိမိသာ တာဝန္အရွိဆံုးလူျဖစ္သလို မိမိကိုယ္ကိုသာ မိမိအျပစ္တင္ပါ။

လူတိုင္းက ကိုယ့္စိတ္ႏွင့္ကိုယ္ဆိုေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ား၌ ကိုယ့္စိတ္ႏွင့္ကိုယ့္ကိုယ္ မတြဲမိသည္မ်ားရွိႏိုင္သည္။ ဥပမာအေနနဲ႔ "တံငါနားနီး တံငါ" တံငါသည္ဝမ္း၌ဝင္စား၍ လူျဖစ္လာတယ္ဆိုပါစို႕။ မိမိရဲ႕ပတ္ဝန္းက်င္၊ မိမိရဲ႕ဘဝေပးအကုသိုလ္ေၾကာင့္ အဲ့ဒီအလုပ္ကို ႏွစ္ျခိဳက္၍ (သို႔) မႏွစ္သက္ေသာ္လည္း လုပ္ကိုင္ေနရသည့္အေျခအေနအတြက္ ဘယ္သူ႕ကိုအျပစ္တင္ရမလဲ?

ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစုက ကံ၊ ကံ၏အက်ိဳးကို ယံုၾကည္တယ္။ အတိတ္ဘဝ၊ ယခုဘဝ၊ ေနာက္ဘဝေတြရွိတယ္ဆိုျပီးေတာ့လည္း သိထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္အခုလိုျဖစ္ပ်က္ခံစားေတြ႕ၾကံဳမႈမ်ားဟာ အတိတ္ဘဝအဆက္ဆက္မွအစျပဳ၍
ယခုလက္ရွိအခ်ိန္အထိ မိမိျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္ ကံအေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္
ေပၚေပါက္လာေသာ အက်ိဳးတရားမ်ားလို႔ မွတ္ယူၾကတယ္။

ဟုတ္ျပီ။ ဗုဒၶဘာသာဝင္မဟုတ္လို႔ ကံ၊ ကံ၏အက်ိဳးကို မယံုၾကည္ခဲ့လွ်င္လည္း မိမိကိုယ္မိမိအရင္ဆံုးေမးပါ။ ဤအလုပ္၌ ငါေပ်ာ္ေမြ႕ေနသလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အကုသိုလ္အလုပ္ျဖစ္လို႔ မေကာင္းေသာအသက္ေမြးမႈလို႔ ထင္ျမင္ေနသလား။ ဒီအလုပ္ကိုမလုပ္ခ်င္လွ်င္ တျခားအလုပ္တစ္ခုခုကို ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ဖို႔ ဆိုတဲ့အေတြးမ်ိဳး ဦးေႏွာက္နဲ႔စဥ္းစားရမွာမိမိရဲ႕တာဝန္။

ေနာက္ဆံုးရဲ႕ရလာဒ္ကေတာ့ အေပၚမွာေျပာခဲ့သလို အဆိုး၊ အေကာင္း အားလံုးအတြက္ မိမိကိုယ္ကိုသာ မိမိအျပစ္တင္ရမွာပဲ။

ကိုယ္စိုက္တဲ့အပင္က မာလကာပင္ဆိုရင္ေတာ့ မာလကာသီးပဲသီးမယ္။ သရက္သီး သီးခ်င္လို႔ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ သရက္သီး မျဖစ္လာလို႔ ကိုယ္လိုခ်င္ေသာအသီးမျဖစ္ႏိုင္ေကာင္းလားဆိုျပီး အပင္ကိုအျပစ္မတင္ခ်င္ပါနဲ႕။ ထိုအပင္ကိုစိုက္ေသာသူကိုယ္တိုင္သည္သာ တာဝန္အရွိဆုံးျဖစ္၍ အပင္စိုက္သူကိုသာ အျပစ္တင္ပါ။

အဲ့ဒီလိုစဥ္းစားေတြးေခၚတတ္မယ္ဆိုလွ်င္ (သို႔) စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းရွိမယ္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ကိစၥမဆို မိမိသာ အေရးၾကီးေၾကာင္း သိလာလိမ့္မယ္။ တာဝန္သိတတ္ေသာစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာမယ္။ ဒါ့အျပင္ သူတစ္ပါးကို လႊဲခ်တတ္သည့္စိတ္မ်ား သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းလာမယ္။

အဲ့ဒီေတာ့ ဘယ္လိုအေၾကာင္းရာေတြပဲျဖစ္ပါေစ မိမိမလုပ္ခင္ ေသေသခ်ာခ်ာအရင္သံုးသပ္၊ ေတြးေခၚ၊ အမွန္ႏွင့္အမွားကိုခြဲျခား၊ ျပီးမွဆံုးျဖတ္။

ပိုင္စိုး

Post a Comment Blogger

 
Win Paing Soe © 2014. All Rights Reserved.
Freelance Blogger
Top