အဲဒီမွာ တံခါးမရွိဘူး
အဲဒီမွာ ဓားမရွိဘူး
အဲဒီမွာ-
သားၿပန္လာမယ့္ အခ်ိန္ကုိ ေမွ်ာ္ေနတဲ့
အိပ္မေပ်ာ္ၿခင္းေတြ ရွိတယ္
အဲဒီမွာ
တစ္ၿမဳိ႕တစ္ရြာဆီ ၿဖန္႔ၾကဲေနတဲ့
ေမတၱာပုိ႔ၿခင္းေတြ ရွိတယ္
အဲဒီမွာ
လူတစ္ေယာက္ကုိ ငယ္ရြယ္သြားေစတဲ့
စိတ္ပ်ဳိကုိယ္ႏု ေဆးတစ္မ်ဳိးရွိတယ္
အဲဒီမွာ
၀င္ေရာက္ခုိနား ပ်ံထြက္သြားတတ္တဲ့
အစဥ္အလာေတြ ရွိတယ္
အဲဒီမွာ
လမ္းတစ္လမ္းလုိ ရင့္က်က္မႈအၿပည့္နဲ႔
ညႊန္ၿပခ်က္ေတြ ရွိတယ္
အဲဒီမွာ
စိတ္ကူးတစ္ခုလုံး ၿဖည့္စြမ္းေပးတဲ့
အနစ္နာခံစိတ္ေတြရွိတယ္
အဲဒီမွာ
လေရာင္နဲ႔ေဖ်ာ္စပ္ထားတဲ့
ေပ်ာ္ရႊင္ၿခင္းေတြ ရွိတယ္
အဲဒီမွာ
ဘယ္ေနရာမွာမွ မရႏုိင္တဲ့
ရင္ခုန္ဆြတ္ပ်ံ႕တဲ့ အေငြ႔အသက္ေတြရွိတယ္
အဲဒီမွာ
တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္
ဘယ္သူေသာက္ေသာက္ စိတ္မေကာက္တဲ့
ဆံၿဖဴသြားက်ဳိး ေရအုိးကေလးရွိတယ္
အဲဒီမွာ
အဲဒီမွာပါ
ဆုိးမုိက္ ေပ ေတ
ဘယ္လုိပဲ ေလလြင့္ခဲ့တဲ့ သားသမီးၿဖစ္ပါေစ
တံခါးဟာ ဖြင့္ထားဆဲ
အေမဟာ
အိမ္ေရွ႕ လမ္းကုိ ေမွ်ာ္ေငးေနဆဲပါ…။


ေကးမ်ဳိးၿငိမ္း
၂၀၀၈ ေအာက္တုိဘာ ရတီမဂၢဇင္း

Post a Comment Blogger

 
Win Paing Soe © 2014. All Rights Reserved.
Freelance Blogger
Top